ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

RCB rozpoczęło cykl szkoleń

Luty 17, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W ramach podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, w listopadzie i grudniu 2008 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało pierwsze trzy szkolenia z cyklu szkoleń, przeznaczone dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych, w których kompetencjach leży zarządzanie kryzysowe.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny