ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Pierwsza konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”.

Listopad 02, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest współorganizatorem konferencji naukowej „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, przygotowywanej z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych. Konferencja odbyła się 8 listopada 2011 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Więcej informacji

Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2011

Październik 18, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

W dniach 19 – 26 października 2011 roku zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO – CMX 2011. Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, który będzie koncentrował się na wspólnych zadaniach obronnych NATO, w tym konsultacjach wynikających z artykułu 4. i potencjalnym powołaniu się na artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego i zgodnie z Nową Koncepcją […]

Konferencja „Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi”

Październik 13, 2011 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Konferencja  „Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi” odbyła się 12 października br. w Warszawie. Jej organizatorami byli Polska Izba Ubezpieczeń oraz Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach, przy współudziale Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  Wydarzenie to zostało objęte patronatem przez Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 2011.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny