ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Infrastruktura krytyczna

I Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania

Bezpieczeństwo Państwa, ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw oraz współpraca sfery gospodarczej ze sferą administracji publicznej były głównymi zagadnieniami poruszanymi na I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Konferencja ta odbyła się w dniach 10 – 11 września 2012 r., a jego organizatorami byli British Standards Institution Group Polska i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Spotkanie Punktów Kontaktowych ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

26 czerwca br. w Brukseli zebrali się przedstawiciele państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej. Poza wymianą aktualnych informacji oraz przedstawieniem statusu prac nad systemem CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network), Komisja Europejska zaprezentowała i poddała pod dyskusję ustalenia dot. współpracy pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Kanadą w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Głównym celem spotkania było jednak przedstawienie […]

Ustawa o zarządzeniu kryzysowym jest zgodna z konstytucją.

3 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny