ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Przygotowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży

Kwiecień 11, 2016 Kategoria: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W lipcu w Polsce spotkają się przywódcy ponad 60 państw na Szczycie NATO, a po dwóch tygodniach z całego świata przyjadą pielgrzymi na  Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek. Obie te imprezy nie są traktowane jako sytuacje kryzysowe, jednakże szereg uwarunkowań związanych z organizacją i udziałem dużej liczby osób podlegających szczególnej […]

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Maj 14, 2015 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się 7 maja w Akademii Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jej współorganizatorem. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel RCB Witold Skomra, którego wystąpienie dotyczyło nowego wyzwania dla administracji publicznej – zagrożeń wynikających ze współzależności. Zwrócił uwagę, że jednym ze skutków informatyzacji […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny