ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Sierpień 14, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

23 lipca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami. Większość zmian wprowadzonych do KPZK jest wynikiem podziału zadań i kompetencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa.

„Scenariusz Powódź”

Projekt Scenariusz Powódź był tematem spotkania – wideokonferencji, która odbyła się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca 2013 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR)

Lipiec 02, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) czyli system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, była tematem spotkania przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, które odbyło się wczoraj, 1 lipca 2013 r. Projekt CAR jest realizowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny