W sobotę 5 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Na spotkaniu omówiono aktualne zagrożenie powodziowe wynikające z intensywnych opadów na południu kraju i prognozowany rozwój sytuacji w zlewni Wisły i Odry.
Przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że wskutek ostatnich opadów na Wiśle utrzymują się wysokie stany wody z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych, zwłaszcza na rzekach zlewni południowego i środkowego odcinka Wisły. Kulminacja fali powodziowej na Wiśle przemieszcza się przez teren województwa świętokrzyskiego (w ciągu najbliższych godzin dotrze do Sandomierza) i jest wyższa niż prognozowano.

Według prognoz IMGW, od 7 czerwca (poniedziałek) możliwa jest kolejna fala intensywnych opadów deszczu w rejonie południowej Polski.

Zastępca Komendanta Głównego PSP poinformował o działaniach prowadzonych na terenie 5 województw, szczególnie dotkniętych falą powodziową oraz intensywnymi opadami deszczu (małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i mazowieckie) a także o dyslokacji baz odwodowych strażaków i sprzętu, sukcesywnie w miarę przemieszczania się fali kulminacyjnej.

Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania długofalowego programu związanego z pomocą psychologiczną i opieką nad poszkodowanymi podczas powodzi. Zadanie to postawił przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministrem Zdrowia, z aktywnym udziałem ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, wielkopolski, dolnośląski oraz uczestniczący w spotkaniu wicewojewoda mazowiecki omówili zagrożenia powodziowe na ich terenie oraz prowadzone działania. Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w województwach świętokrzyskim (w Sandomierzu), podkarpackim (w rejonie Tarnobrzega i Mielca) oraz w województwie lubelskim (przede wszystkim w gminach Wilków i Łaziska). We wszystkich województwach prowadzone są prace nad umacnianiem i odbudową odcinków wałów, uszkodzonych przez pierwszą falę wezbraniową.

W posiedzeniu oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m. in. Minister Środowiska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef KPRM, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Ministra Zdrowia i Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.