W niedzielę 6 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller.

Na spotkaniu omówiono aktualny stan zagrożenia powodziowego wynikający z przemieszczania się fali powodziowej na Wiśle oraz prognozowany rozwój sytuacji w dorzeczach Wisły, Odry i Warty. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę wysokości fali powodziowej na Wiśle w najbliższych dniach. Z prognoz wynika, że kulminacja fali powodziowej dotrze do Warszawy we wtorek (8 czerwca) ok. godziny 16.00 i będzie niższa od majowej o ok. 20 cm. Według prognoz IMGW, od 7 czerwca (poniedziałek) możliwa jest kolejna fala intensywnych, lokalnych, opadów deszczu w całej Polsce a w dniu 8 czerwca (wtorek) w rejonie południowo-wschodniej Polski.

Kulminacja fali powodziowej na Wiśle przemieszcza się przez teren województwa świętokrzyskiego (minęła obecnie Zawichost) i jest wyższa niż na niektórych odcinkach od fali z maja br. Wyższy stan wód prognozowany jest dla przekroju w Annopolu, gdzie fala kulminacyjna będzie wyższa niż w maju br. i może osiągnąć (w przeciągu nadchodzących 3-5 godzin) poziom 795 cm (728 cm zanotowano w maju br.).
Prognoza przemieszczania się fali kulminacyjnej:
w dniu 7 czerwca br. w Puławach i w Dęblinie,
w dniu 8 czerwca br. w Gusinie i w Warszawie,
w dniu 9 czerwca br. w Modlinie i w Wyszogrodzie.

Zastępca Komendanta Głównego PSP poinformował o działaniach prowadzonych na terenie województw szczególnie dotkniętych falą powodziową oraz intensywnymi opadami deszczu, a także o dyslokacji baz odwodowych strażaków
i sprzętu, sukcesywnie w miarę przemieszczania się fali kulminacyjnej. W związku z przygotowaniami do przyjęcia fali kulminacyjnej w Warszawie – wzmocniono odwód dodatkowymi 390 strażakami, a w Pionkach 250 strażakami.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił uwagę na potrzebę sprawniejszej wymiany danych i skoordynowania działań Instytutu Meteorologiii Gospodarki Wodnej z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, w celu prowadzenia efektywniejszej polityki na zbiornikach retencyjnych, zwłaszcza w przypadku prognozowanego zagrożenia kolejną falą powodziową. Współpraca powinna koncentrować się na zwiększaniu retencji zbiorników w celu spłaszczania fali powodziowej.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, oraz uczestniczący w spotkaniu wojewoda mazowiecki i Prezydent miasta stołecznego Warszawy omówili bieżące zagrożenia powodziowe na ich terenie oraz prowadzone działania. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwach świętokrzyskim (w Sandomierzu), podkarpackim (w rejonie Tarnobrzega), w województwie lubelskim (przede wszystkim w gminach Wilków i Łaziska) oraz w województwie mazowieckim (rejon Płocka). We wszystkich województwach prowadzone są prace nad umacnianiem i odbudową odcinków wałów, uszkodzonych przez pierwszą falę wezbraniową.
Prezydent miasta stołecznego Warszawy poinformowała o decyzjach dotyczących zamknięcia w prawobrzeżnej części miasta placówek oświatowych oraz ruchu drogowego (do wtorku – 8 czerwca br.) na ul. Wał Miedzeszyński a także o sytuacji związanej z zalaniem piwnic szpitali. Wojewoda mazowiecki przedstawił sytuację w powiatach lipskim, zwoleńskim, kozienickim i płockim, jak również prowadzonych działaniach ratowniczych w Dobrzykowie, Świniarach i Solcu.

W posiedzeniu oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Straży Granicznej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Zdrowia oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.