Pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się 20 maja 2010 r. kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania omówiono sytuację powodziową na południu Polski oraz stan przygotowań Warszawy i województwa mazowieckiego na wypadek zagrożenia powodziowego.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław Ostojski przedstawił bieżącą sytuację hydrologiczno – meteorologiczną. Podkreślił, że w przypadku Warszawy nie przewiduje się, że fala powodziowa przekroczy poziom 8 metrów.

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski poinformował o pracach mających na celu zabezpieczenie słabych odcinków wałów przeciwpowodziowych, w szczególności w Warszawie, w okolicach ogrodu zoologicznego.

Omawiano także sytuację powodziową w poszczególnych województwach. Na Śląsku rozpoczęło się już odpompowywanie wody z zalanych terenów. W Małopolsce sytuacja się stabilizuje ale w Krakowie nadal istnieje poważne zagrożenie związane z przesiąkaniem wałów. W związku z przemieszczaniem się fali kulminacyjnej wzrasta zagrożenie powodziowe w województwach pomorskim i kujawsko – pomorskim. Służby w tych regionach są zmobilizowane i przygotowują się do zagrożenia. W województwie kujawsko – pomorskim fala kulminacyjna spodziewana jest ok. 40 godzin po tym, jak minie Warszawę, a w województwie pomorskim około 24 maja.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz omówił działania służb ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią oraz przygotowania do działań ratowniczych na terenach zagrożonych.

Na pokrycie skutków powodzi rząd przeznaczył około 0,5 mld złotych. Przewidywana jest pomoc doraźna dla osób fizycznych w wysokości do 6 tysięcy złotych.
W posiedzeniu Zespołu udział wzięli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, szef MSWiA Jerzy Miller, szef MON Bogdan Klich, minister-członek Rady Ministrów Michał Boni, Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła oraz sekretarz RZZK, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marcin Samsonowicz – Górski.