W dniach 24-28 stycznia br. w Wilnie (Litwa) odbyła się końcowa konferencja planistyczna ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2011 (Crisis Management Exercise), która zakończyła cykl przygotowań do tego ćwiczenia.
W konferencji wzięli udział pracownicy RCB, a także przedstawiciele MSZ, MON i BBN. Proces planistyczny ćwiczenia, dokumentacja ćwiczenia, podobnie jak jego przebieg są objęte klauzulą tajności. W obecnej edycji ćwiczenia CMX 2011 biorą udział państwa członkowskie NATO oraz dwa państwa Partnerstwa dla Pokoju, w charakterze obserwatora.
Celem ćwiczenia CMX 2011 jest doskonalenie procesu konsultacji i podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach politycznych i wojskowych w NATO oraz w państwach członkowskich na wypadek kryzysu, który mógłby mieć odniesienie do zakresu odpowiedzialności Sojuszu wynikającej z Traktatu Waszyngtońskiego.
W Polsce przygotowania do CMX 2011 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ćwiczeniu będą brali udział przedstawiciele administracji rządowej, a także podmioty systemu zarządzania kryzysowego. Dodatkowo udział w ćwiczeniu wezmą przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego (w charakterze obserwatora).