W związku z niepokojami społecznymi w Egipcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza polskim obywatelom wyjazdy do tego kraju. Polska ambasada w Kairze monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z Centrum Operacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ściśle współpracuje także z placówkami dyplomatycznymi Unii Europejskiej.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa Zespół Zarządzania Kryzysowego MSZ, który we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje plan sprowadzenia do kraju obywateli polskich odpoczywających w Egipcie, w momencie, kiedy biura turystyczne nie będą mogły wywiązać się z obowiązku wobec swoich klientów (np. jeśli zostanie zamknięta przestrzeń powietrzna).

Państwo polskie nie może nakazać swoim obywatelom wyjazdu ani do niego zmusić, może jedynie rekomendować pewne zachowania.