W niedzielę, 23 marca 2010 r., pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniu omówiono aktualną i prognozowaną sytuację powodziową oraz przyjęto ustalenia usprawniające prowadzenie dalszych działań.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił sytuację meteorologiczno – hydrologiczną Polski, z uwzględnieniem prognoz na nadchodzący tydzień. Prognozy te mają szczególne znaczenie, z uwagi fale powodziowe przesuwające się Wisłą i Odrą w kierunku północnym. Według najnowszych prognoz IMGW na nadchodzący tydzień nie są przewidywane obfite opady deszczu, które mogłyby znacząco utrudnić działania służb ratowniczych. Lokalnie, w ciągu dwóch, trzech dni mogą wystąpić intensywne opady i burze, które nie pogorszą sytuacji powodziowej.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej omówił aktualny stan rezerw powodziowych w zbiornikach retencyjnych.
Komendant Główny PSP przedstawił działania służb ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią oraz stan przygotowań na terenie tych województw, do których zbliża się fala kulminacyjna. Omówił działania prowadzone w związku z przełamaniem wału na Wiśle w rejonie miejscowości Świniary.
Podczas wideokonferencji wojewodowie: mazowiecki, małopolski, opolski, śląski, dolnośląski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, wielkopolski, kujawsko-pomorski, zachodniopomorski oraz lubuski omówili aktualną sytuację na terenie województw dotkniętych powodzią, uwzględniając zidentyfikowane problemy i potrzeby. Omówiona została także aktualna sytuacja powodziowa Wrocławia. Aktualną sytuację powodziową Warszawy oraz podjęte działania omówiła zaproszona na posiedzenie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Na spotkaniu zespołu omówiono ponadto kwestię koordynacji działań statków powietrznych wykorzystywanych do działań powodziowych.
Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu jutrzejszym, 24 maja br.
W posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli, oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego RZZK, m.in. Wicepremier – Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.