We wtorek 15 czerwca 2010 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone omówieniu działań na terenach dotkniętych powodzią. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne zagrożenie związane z nadejściem tzw. trzeciej fali powodziowej.

Rafał Bąkowski, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę pogody na najbliższe dni. Według IMGW do piątku spodziewane są jedynie śladowe opady deszczu, podczas burz, maksymalnie do 10-15 mm. W związku z tym do piątku, prawdopodobieństwo wystąpienia trzeciej fali jest znikome. W piątek po południu, spodziewane jest nadejście niżu z nad Czech, który początkowo spowoduje ciągłe opady deszczu, przeradzające się z czasem w przelotne o charakterze burzowym. W piątek mogą one wynosić 20- 25mm, w sobotę 20-30 mm, w niedzielę 30-40mm punktowo, w obszarach burzowych.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski zapewnił, że wszystkie zbiorniki retencyjne na terenie kraju odtworzyły swoją rezerwę.
Podczas wideokonferencji wojewodowie oraz w zastępstwie ich przedstawiciele z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz uczestniczący w spotkaniu wice-wojewoda mazowiecki przedstawili bieżącą sytuację związaną z wykonywaniem zadań dotyczących pomocy mieszkańcom oraz fazą odbudowy, w tym :
• zaangażowanie służb w usuwanie skutków powodzi,
• wypłaty zasiłków,
• odbudowy infrastruktury,
• akcji odkomarzania.

W posiedzeniu oprócz Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości, Minister Środowiska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komendant Główny Policji, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zastępca Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.