19 maja 2010 r., pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu Zespołu przedstawiono dotychczasowe oraz planowane działania związane z sytuacją powodziową w południowej Polsce.
Omówiono kwestie zabezpieczenia terenów wzdłuż Wisły i Odry. Zarówno Premier jak również inni uczestnicy RZZK podkreślali, że mamy do czynienia z żywiołem większym, niż powódź stulecia z 1997 roku, dlatego też sytuacja jest wyjątkowo trudna. Poziom wody w Wiśle jest najwyższy od blisko 160 lat. Zwrócono także uwagę, że fala kulminacyjna zmierza w dół Wisły i Odry, tym samym wzrasta zagrożenie powodziowe tam, gdzie dotychczas go nie było. Z informacji jaką przekazali wojewodowie wynika, że służby są zmobilizowane i czekają w pełnej gotowości na nadejście fali kulminacyjnej. Tam gdzie jest taka potrzeba są wzmacniane wały przeciwpowodziowe.
Na posiedzeniu Zespołu poruszono także kwestie dotyczące regulacji zbiorników retencyjnych.
W zakresie pomocy z zagranicy, deklaracje dostarczenia wysokowydajnych pomp złożyły kraje nadbałtyckie, Niemcy, Czechy, Francja o czym poinformował Komendant Główny Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz.
Po oszacowaniu strat związanych z powodzią, Polska złoży wniosek o udzielenie pomocy z funduszu solidarności Unii Europejskiej.
Premier zapowiedział przygotowanie pakietu z pomocą dla osób poszkodowanych w związku z sytuacją powodziową.
W nadzwyczajnym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, szef MSWiA Jerzy Miller, szef MON Bogdan Klich, minister zdrowia Ewa Kopacz, minister-członek Rady Ministrów Michał Boni oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, , a także sekretarz RZZK, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marcin Samsonowicz – Górski.
Na dzisiaj zaplanowane jest kolejne posiedzenie Zespołu.