22 maja 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Podczas spotkania omówiono obecną sytuację w regionach szczególnie zagrożonych, sytuację na terenach dotkniętych powodzią oraz zagrożenia wynikające z przemieszczania się i długości fali powodziowej.

Przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) omówili aktualną oraz prognozowaną sytuację hydrologiczno – meteorologiczną.

Komendant Główny PSP przedstawił działania obecnie podejmowane przez służby ratownicze i wojsko oraz stan przygotowań do powodzi na terenach, na których dopiero spodziewane jest nadejście fali kulminacyjnej.

Na spotkaniu omówiono sytuację w województwach: mazowieckim, opolskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, wielkopolskim, kujawsko – pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Omówiona została aktualna sytuacja powodziowa Warszawy i Wrocławia.

W posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli, oprócz Przewodniczącego – Prezesa Rady Ministrów,  m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny  Inspektor  Sanitarny oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
W posiedzeniu wzięli udział również Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz.