W środę 2 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Na spotkaniu omówiono aktualną i prognozowaną sytuację meteorologiczną a także jej wpływ na zagrożenie powodziowe na Wiśle i Odrze.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozy na najbliższe cztery dni. Najbardziej intensywne opady, lokalne burze oraz grad spodziewane są w nocy z 3 na 4 czerwca (czwartek/piątek) w południowych oraz południowo- wschodnich regionach Polski. Opady te mogą spowodować ponowne przekroczenie stanów alarmowych na Wiśle i Odrze, ale wg prognoz IMGW sytuacja nie jest krytyczna. Prognozy IMGW wskazują, że fala powodziowa będzie niższa i krótsza od odnotowanej w maju br.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawił stan rezerw powodziowych w zbiornikach retencyjnych. Rezerwy te powinny zmniejszyć falę powodziową.
Komendant Główny PSP przedstawił działania prowadzone przez Straż Pożarną, ukierunkowane na doraźne wzmacnianie wałów i zasypywanie wyrw a także związane z odpompowywaniem wody na terenach, które ucierpiały w wyniku powodzi majowej.
Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, dolnośląski, śląski, opolski, świętokrzyski, lubelski, wielkopolski, lubuski i kujawsko -pomorski omówili bieżącą sytuację powodziową (fala kulminacyjna na Warcie), problem osuwisk a także działania realizowane w zakresie likwidacji skutków powodzi.
Omówiono proces wypłacania zasiłków celowych na bieżące potrzeby osób poszkodowanych w powodzi (do 6 tysięcy złotych ) oraz programu rządowego obejmującego środki na remont i odbudowę domów (do 20 i 100 tysięcy złotych). Przedyskutowano problem opóźnień samorządów w wypłacaniu zapomóg rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi. Premier zobowiązał wojewodów do udzielania gminom wsparcia w załatwianiu tych spraw, aby pieniądze dotarły do potrzebujących jak najszybciej.
Szczególną uwagę zwrócono na przygotowania instytucji i służb zarządzania kryzysowego do nadejścia drugiej fali powodziowej, w tym dokonanie oceny stanu wałów i ich wzmacnianie, likwidacja wyrw w wałach, uzupełnianie magazynów powodziowych oraz ocena posiadanych sił i środków.
W posiedzeniu oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. Wicepremier – Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Główny Inspektor  Sanitarny, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.