W środę 4 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Na spotkaniu omówiono aktualne zagrożenie powodziowe wynikające z intensywnych opadów na południu kraju i prognozowany rozwój sytuacji w zlewni Wisły i Odry.
Przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ciągu ostatniej doby na południu Polski spadło miejscami do 90 mm opadu na metr kwadratowy, co spowodowało przekroczenia stanów alarmowych na górnej Wiśle. Sytuacja powodziowa na Odrze jest korzystniejsza. W chwili obecnej szacuje się, że fala wezbraniowa zarówno na Wiśle jak i Odrze będzie niższa od tej, która wystąpiła w maju br.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ocenił, że stan rezerw powodziowych w zbiornikach retencyjnych pozwala na aktywne oddziaływanie na poziom fali wezbraniowej.

Prezes Rady Ministrów postawił zadanie prowadzenia przez KZGW i RZGW aktywnej polityki zwiększania retencji na zbiornikach, której wyznacznikiem powinny być wyłącznie kwestie bezpieczeństwa (wytrzymałości) zbiornika i maksymalizacja ochrony terenów położonych poniżej zbiornika.
Komendant Główny PSP przedstawił działania ratownicze prowadzone w rejonie górnej Wisły i Odry. Na terenach, do których dopiero w następnych dniach dotrze druga fala wezbraniowa działania wojska i służb ratowniczych koncentrują się na doraźnym, zapobiegawczym umacnianiu odcinków wałów.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski oraz uczestniczący w spotkaniu wojewoda mazowiecki przedstawili zagrożenia powodziowe na ich terenie oraz prowadzone działania. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwach podkarpackim (w Jaśle i rejonie jasła), świętokrzyskim (w Sandomierzu) oraz w województwie lubelskim (przede wszystkim w gminie Annopol, miejscowości Popów oraz gminie Wilków). We wszystkich województwach prowadzone są prace nad umacnianiem i odbudową odcinków wałów uszkodzonych przez pierwszą falę wezbraniową.

W posiedzeniu oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. Wicepremier – Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rzecznik Prasowy Rządu, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Szef KPRM, Wojewoda Mazowiecki, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny Inspektor  Sanitarny, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.