W środę 5 stycznia 2011 roku odbyło się, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone omówieniu bieżącej sytuacji w kraju, związanej z zagrożeniami zimowymi oraz stanowi przygotowań do ewentualnej powodzi roztopowej.

Podczas posiedzenia przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówił aktualną sytuację hydrologiczno – meteorologiczną w kraju. Zapewnił, że ani spodziewany nieznaczny wzrost temperatur, ani opady nie wpłyną znacząco na przyspieszenie topnienia śniegu i lodu, a tym samym nie spowodują wzrostu zagrożenia powodziowego. Ocieplenie określono jako chwilowe, gdyż od 11.01 spodziewany jest kolejny spadek temperatur.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował, że 6 stycznia 2011 roku w związku z poprawą warunków meteorologicznych (wzrost temperatur), wznowiona zostanie akcja lodołamania.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewnił, że Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy jest przygotowany do podjęcia działań na wypadek powodzi. Zwrócił uwagę na specyfikę przeprowadzania ewakuacji w warunkach zimowych – zadaniem dla samorządów jest przygotowanie odpowiednich miejsc dla ludności i zwierząt.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi wydano 2 204 mln zł. Poinformował również o przyznaniu Polsce 105 mln euro z Europejskiego Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: lubuski, zachodniopomorski, kujawsko-pomorski i pomorski przedstawili informacje nt. stanu przygotowań do zagrożeń zimowych oraz ewentualnej powodzi roztopowej. Stwierdzili, iż przygotowane siły i środki w obecnej sytuacji są wystarczające, a współpraca ze wszystkimi służbami zaangażowanymi jest satysfakcjonująca.

W posiedzeniu Zespołu wzięli udział m.in. Minister Obrony Narodowej, Minister Środowiska, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zastępca Komendanta Głównego Policji, dyrektor Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.