W poniedziałek, 7 czerwca 2010 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone sytuacji powodziowej w Polsce.

Omówiono zagrożenie powodziowe, wynikające z przemieszczania się drugiej fali powodziowej na Wiśle oraz prognozowany rozwój sytuacji w dorzeczach Wisły, Odry i Warty.
Rafał Bąkowski, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówił sytuację hydrologiczną na głównych rzekach. Poinformował, że kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle minęła Zawichost i zbliża się do Puław. Dotarcie fali do Warszawy prognozowane jest na środę, 9 czerwca około 3 w nocy. Przekazał także prognozy dotyczące opadów deszczu na najbliższe dwa dni. Wynika z nich, że najbardziej niepokojące mogą być opady burzowe, ponieważ lokalnie mogą osiągać wartości w granicach 20-40 mm.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej omówił działania prowadzone na terenie województw szczególnie dotkniętych falą powodziową. Poinformował, że wały są cały czas monitorowane, szczególnie w miejscach potencjalnie narażonych na przesiąki lub rozmycie.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, kujawsko – pomorski oraz uczestniczący w spotkaniu wojewoda mazowiecki omówili bieżące zagrożenia powodziowe na ich terenie oraz prowadzone działania. W dalszym ciągu bardzo trudna sytuacja występuje w województwie świętokrzyskim – trwa walka o obronę przed zalaniem huty w Sandomierzu. W województwie podkarpackim poziom wody w rzekach powoli, lecz systematycznie obniża się. Trudna sytuacja panuje nadal w „widłach” Sanu. W województwie lubelskim został przerwany wał w Dolinie Świeciechowskiej, która w tej chwili wypełnia się wodą. W województwie mazowieckim fala dotarła do powiatu lipskiego. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie gminy Słubice. Tam podczas przejścia fali powodziowej, w Świniarach powstała duża wyrwa w wale. W chwili obecnej budowana jest opaska, aby w jak największym stopniu zmniejszyć wpływ wody na tereny uprzednio zalane. Wojewoda kujawsko – pomorski poinformował, że od godziny 17.00 w województwie obowiązuje alarm powodziowy.

W posiedzeniu oprócz Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Straży Granicznej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Wojsk Inżynieryjnych, Główny Inspektor Sanitarny, Zastępca Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.