We wtorek 8 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

Na spotkaniu omówiono aktualny stan zagrożenia powodziowego wynikający z przemieszczania się fali powodziowej na Wiśle oraz prognozowany rozwój sytuacji w dorzeczach Wisły, Odry i Warty. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę wysokości fali powodziowej na Wiśle w najbliższych dniach. Z informacji przedstawionych przez IMGW wynika, że kulminacja fali wezbraniowej mija Gusin i zbliża się do Warszawy, gdzie osiągnięcie najwyższych stanów wody prognozowane jest dziś w nocy około godz. 2. Przewidywana długość fali kulminacyjnej jest niższa od majowej i wyniesie około 24 godz. Przewidywany spadek wody, na wysokości Warszawy, do stanów alarmowych i poniżej stanów alarmowych prognozowany jest za około 3 dni. W ciągu najbliższych dwóch dni na środkowej Wiśle (poniżej Gusina) i na dolnej Wiśle prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie powyżej stanów alarmowych. Na górnej i środkowej Wiśle prognozowane są spadki stanu wody w strefie wody wysokiej. W dorzeczu Wisły stan alarmowy przekroczony jest na 23 stacjach wodowskazowych (na łączną liczbę 244 stacji), maksymalnie w Annopolu na Wiśle o 228 cm. Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 27 stacjach wodowskazowych

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze mija Ścinawę i zbliża się do Głogowa, gdzie osiągnięcie najwyższych stanów wody prognozowane jest na jutro (09.06) w godzinach południowych. W ciągu najbliższych dwóch dni na środkowej Odrze prognozowane są wzrosty stanu wody związane z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich i powyżej stanów alarmowych. Fala wleje się do Bałtyku około 17 czerwca. Na pozostałym odcinku górnej i dolnej Odry prognozowane są powolne spadki stanu wody w strefie wody wysokiej. W dorzeczu Odry stan alarmowy przekroczony jest na 39 stacjach wodowskazowych (na łączną liczbę 217 stacji), maksymalnie: na Odrze w Ścinawie 162 cm i w Bielinku o 194 cm. Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 14 stacjach wodowskazowych.

Stan wody na całej długości Warty układa się w strefie wody wysokiej, a na odcinku od Osjakowa po ujście do Odry powyżej stanu alarmowego. Przekroczenia stanów alarmowych zanotowano na 16 stacjach wodowskazowych, maksymalnie na Warcie we Wronkach o 134 cm. Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na 4 stacjach wodowskazowych. Według informacji IMGW fala kulminacyjna Warty wpływa do Odry i nie nałoży się na falę kulminacyjną Odry.
Według informacji posiadanych przez IMGW, w chwili obecnej, nie przewiduje się trzeciej fali powodziowej.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ocenił, że retencja na Wiśle jest odbudowana. Na zbiorniku we Włocławku prowadzona jest aktywna polityka mająca na celu redukcję drugiej fali powodziowej.

Komendant Główny PSP poinformował o działaniach prowadzonych na terenie województw szczególnie dotkniętych falą powodziową a także o dyslokacji baz odwodowych strażaków i sprzętu, sukcesywnie w miarę przemieszczania się fali kulminacyjnej. Przedstawił też sytuację dotyczącą akcji ratowniczych przeprowadzanych w ciągu ostatniej doby w związku z pęknięciami wałów. Analizując sytuację w Janowie i Ostrowie ( powiat opatowski), gdzie doszło do przerwania wałów w kilkanaście godzin po przejściu fali kulminacyjnej, zwrócił szczególną uwagę na konieczność stałego monitorowania wałów także po przejściu fali wznoszącej.

Szef Inżynierii Wojskowej przedstawił aktualne zaangażowanie wojska w akcję ratowniczą. W tej chwili zaangażowanych jest 3629 żołnierzy, 35 transporterów, 12 śmigłowców, 19 łodzi i 11 pomp. Dla zabezpieczenia Warszawy utworzono odwód w Kazuniu i Zegrzu – 390 żołnierzy oraz 5 śmigłowców na lotnisku na Bemowie.

Podczas wideokonferencji wojewodowie: małopolski, podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, kujawsko- pomorski oraz uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel wojewody mazowieckiego i Prezydent miasta stołecznego Warszawy omówili bieżące zagrożenia powodziowe na ich terenie oraz prowadzone działania. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwach: świętokrzyskim w gminach Dwikozy, Tarłów (doszło do przerwania wałów) i Sandomierzu, w którym wciąż trwa walka o hutę szkła (otoczoną tymczasowymi wałami wokół których z każdej strony jest woda) oraz w lubelskim (przede wszystkim w gminach Wilków i Janowiec – wyrwa w wale głęboka na około 10 metrów i długości około 110 metrów).W województwie lubelskim obecnie zalanych jest 55 miejscowości, a 137 km kwadratowych znajduje się pod wodą. Przedstawiciel wojewody mazowieckiego omówił stan przygotowań na przyjęcie fali kulminacyjnej na terenie województwa oraz miasta stołecznego Warszawy a także sytuację w Świniarach gdzie zaprzestano naprawy opaski na wale oraz w Dobrzykowie, gdzie prewencyjnie zarządzono ewakuacje. Na terenie województwa pracuje 1184 strażaków, 540 żołnierzy, 500 funkcjonariuszy policji, służba więzienna oraz ludność miejscowa.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy poinformowała o potrzymaniu decyzji dotyczących zamknięcia placówek oświatowych w prawobrzeżnej części miasta oraz ruchu drogowego (do wtorku – 9 czerwca br.) na ul. Wał Miedzeszyński oraz o zaangażowaniu sił prewencyjnych.

W posiedzeniu oprócz Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Główny Inspektor Sanitarny, Zastępca Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Ministra Gospodarki oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa