W środę 9 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak.

Na spotkaniu omówiono aktualny stan zagrożenia powodziowego, w tym potencjalne zagrożenie nadejściem tzw. trzeciej fali powodziowej, działania podejmowane na terenach dotkniętych powodzią oraz przygotowanie do przyjęcia fali wezbraniowej w województwach kujawsko – pomorskim i pomorskim.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pan Mieczysław Ostojski przedstawił prognozę opadów na najbliższe dwa dni. Według IMGW, opady mogą wynosić minimalnie 0 – 5 mm oraz maksymalnie, lokalnie w wyniku burz 20 – 30 mm. W sobotę rano burze powinny ustąpić. Następnie Dyrektor Ostojski poinformował o prognozie fali wezbraniowej na Wiśle. Kulminacja fali mija Warszawę i zbliża się do Modlina, gdzie osiągnięcie najwyższych stanów wody (860 cm) prognozowane jest dzisiaj w godzinach popołudniowych. W ciągu najbliższych dwóch dni na dolnej Wiśle (poniżej Warszawy) prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie powyżej stanów alarmowych w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Prognozowane są następujące wielkości: Wyszogród – 750 cm (9 czerwca godz. 22.00), Kępa Polska – 680 cm (10 czerwca godz. 10.00), Toruń 800 cm (11 czerwca godz. 10.00 – 22.00), Fordon – 765 cm ( 11 – 12 czerwca godz. 15.00 – 03.00), Chełmno – 800 cm (11 – 12 czerwca godz. 22.00 – 10.00). Według prognoz IMGW, na dopływach górnej Wisły nastąpi opadanie stanu wody z możliwością lokalnych wzrostów w związku z prognozowanymi opadami burzowymi. Do Bałtyku fala wezbraniowa dotrze w dniach 13/14 czerwca br. Dyrektor IMGW stwierdził, że możliwość powstania trzeciej fali jest coraz mniejsza. Zaznaczył też, że jeżeli w czwartek intensywność opadów będzie porównywalna do dnia dzisiejszego, to powstanie trzeciej fali jest mało prawdopodobne. Podkreślił jednak, że mogą wystąpić lokalne podtopienia.
Następnie Dyrektor IMGW przedstawił informacje dotyczącą sytuacji w dorzeczu Odry. Kulminacja fali wezbraniowej znajduje się obecnie w rejonie Głogowa, gdzie osiągnięcie najwyższych stanów wody prognozowane jest dzisiaj w godzinach południowych. W ciągu najbliższych dwóch dni na środkowej Odrze, poniżej Głogowa prognozowane są wzrosty stanu wody związane z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich i powyżej stanów alarmowych. Na pozostałym odcinku górnej i dolnej Odry prognozowane są powolne spadki stanu wody w strefie wody wysokiej. Do Bałtyku fala wezbraniowa dotrze w dniach 17/18 czerwca 2010 r.
Następnie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan Leszek Karwowski przedstawił informację dotyczącą stanu rezerw powodziowych na zbiornikach retencyjnych. Prezes poinformował, że prawie wszystkie zbiorniki na Wiśle mają odbudowaną rezerwę wymagalną. W przypadku wystąpienia dużych opadów punktowych zbiorniki przejmą część wody i zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej fali powodziowej.
Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz poinformował o działaniach Straży Pożarnej, wojska oraz innych służb (Policji, Straży Granicznej) na terenach województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego, związanych z ochroną wałów powodziowych a także mających na celu oczyszczenie terenu oraz wypompowanie wody z zalanych gospodarstw. Przedstawił również informację nt. działań realizowanych przez Straż Pożarną w Warszawie m.in. w związku z przesiąkami wału w rejonie Kępy Zawadowskiej. Sytuacja powodziowa w Warszawie jest stabilna.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Rafał Bruski oraz dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich w Lublinie, Warszawie i Gdańsku omówili bieżącą sytuację powodziową na terenie tych województw, w tym prowadzone przygotowania do fali wezbraniowej. Odpowiednie przygotowanie zbiornika we Włocławku oraz rozpoczęcie piętrzenia wody na zaporze w Dębe, umożliwi spłaszczenie fali i zmniejszy ryzyko zalania obszarów położonych poniżej zapory we Włocławku. Głównym problemem na terenach dotkniętych powodzią jest zbyt powolne opadanie wezbrania na terenach zalanych (Wilków, Dwikozy). Wraz z obniżaniem się lustra wody w Wiśle będą niezwłocznie prowadzone działania w celu umożliwienia grawitacyjnego powrotu wody do koryta rzeki, a także odpompowywanie i osuszanie terenu.
Podczas posiedzenia omówiono kwestię pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych przez powódź a także przeciwdziałanie pladze komarów, występującej na zalanych terenach.
W posiedzeniu oprócz Wicepremiera uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.