W związku z trwającą od ponad tygodnia powodzią, 25 maja 2010 r. kolejny raz zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Jak każdego dnia, oceniono sytuację powodziową w kraju: usuwanie skutków tam, gdzie woda na to pozwala, walkę z żywiołem oraz działania prewencyjne podejmowane w województwach, które spodziewają się fali powodziowej, a także wstępne szacunki zapotrzebowania na pomoc ze strony poszkodowanych przez żywioł.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawili prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, z uwzględnieniem opadów i przebiegu fali kulminacyjnej.
Prezes KZGW poinformował o aktualnym stanie rezerw w zbiornikach retencyjnych oraz zaprezentował zestawienia dopływów i zrzutów wody. Zaznaczył również że odbudowywana jest zdolność retencyjna na zbiornikach.

W trakcie wideokonferencji wojewodowie: dolnośląski, lubelski, łódzki ,mazowiecki, wielkopolski, kujawsko-pomorski, pomorski i lubuski przedstawili sytuację na terenie swoich województw.
Omówiono prowadzone i planowane działania ratownicze i przeciwpowodziowe, zidentyfikowane potrzeby, a także kwestie związane z przystępowaniem do uprzątania terenów, tam gdzie jest to już możliwe.

Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna.

W posiedzeniu RZZK uczestniczyli, oprócz Prezesa Rady Ministrów – Przewodniczącego Zespołu, m. in. Wicepremier Minister Gospodarki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Następne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji powodziowej w kraju odbędzie się jutro, w środę 26 maja 2010 r.