W środę 26 maja 2010 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji powodziowej w kraju. Uczestnicy spotkania omówili aktualną i prognozowaną sytuację hydro-meteorologiczną, sytuację w województwach dotkniętych powodzią, stan gotowości w województwach, do których spływa fala powodziowa, a także pierwsze działania popowodziowe (usuwanie skutków, szacowanie strat) tam, gdzie woda zaczyna Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawili bieżącą sytuację meteorologiczną, stan głównych rzek w Polsce, stan najważniejszych zbiorników retencyjnych oraz prognozy zjawisk atmosferycznych i przebiegu fali powodziowej w najbliższych dniach. Z przekazanych informacji wynika, że sytuacja stabilizuje się i nie są prognozowane groźne zjawiska o dotkliwych skutkach. Opady, które jutro (27 maja) mają przejść nad zachodnią i południowa częścią kraju są precyzyjnie określone w komunikatach przekazywanych przez IMGW. Czoło fali powodziowej na Wiśle uchodzi do Bałtyku, a poziom wody, chociaż w wielu miejscach przekracza stan alarmowy, nie stwarza znacznych zagrożeń dla miejscowości położonych w ujściowym odcinku rzeki. Kulminacja fali powodziowej na Odrze przechodzi przez miejscowość Nowa Sól. Na środę 2 czerwca br. prognozowane jest zejście fali do Bałtyku. W prognozach podkreślono, że w dolnym biegu Odry nie nastąpi nałożenie się wysokiej fali na Odrze i uchodzącej do niej fali powodziowej na Warcie – różnica w czasie miedzy obu zjawiskami wynosi około 5 dni.Według informacji przekazanych podczas wideokonferencji przez wojewodów z terenów dotkniętych powodzią sytuacja stabilizuje się, chociaż cały czas prowadzone są działania dla zminimalizowania skutków żywiołu. W województwach na wschodzie i południu kraju, tam gdzie to możliwe, rozpoczęto usuwanie skutków wielkiej wody – sprzątanie, dezynfekowanie, szacowanie poniesionych strat oraz potrzeb osób poszkodowanych. Województwa na zachodzie i północy Polski nadal zmagają się z przepływem fali powodziowej, ale nie ma sygnałów o wzroście zagrożenia. W miejscowościach najbardziej narażonych podjęto konieczne działania prewencyjne, na bieżąco monitorowany jest stan wałów przeciwpowodziowych, ich odporność na wysoką falę o długim przebiegu a także tempo i charakterystyka przemieszczania się wody. W województwie mazowieckim obecna doba jest kluczowa dla sytuacji w Dobrzykowie w rejonie Płocka, ale z informacji Urzędu Wojewódzkiego wynika, że akcja przeciwpowodziowa na tym niezwykle trudnym odcinku zakończy się powodzeniem.W posiedzeniu Zespołu, poza Prezesem Rady Ministrów – Przewodniczącym RZZK, udział wzięli m.in. Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Środowiska, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się jutro, w czwartek 27 maja 2010r.