W czwartek 27 maja 2010 r. pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji powodziowej w kraju.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawili bieżącą sytuację meteorologiczną, stan głównych rzek w Polsce, stan najważniejszych zbiorników retencyjnych oraz prognozy zjawisk atmosferycznych i przebiegu fali powodziowej w najbliższych dniach. Z przekazanych informacji wynika, że sytuacja stabilizuje się. Dziś i jutro (28 maja) z zachodu przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przyniesie niewielkie opady. Poziom wody w Wiśle systematycznie opada, a fala powodziowa uchodzi do Bałtyku. W niektórych miejscach poziom rzeki nadal przekracza stany alarmowe, jednakże nie stwarza to zagrożeń dla miejscowości położonych w dolnym odcinku rzeki. Aktualnie fala powodziowa na Odrze znajduje się w rejonie Krosna Odrzańskiego. W prognozach podkreślono, że w dolnym biegu Odry nie nastąpi nałożenie się wysokiej fali na Odrze i uchodzącej do niej fali powodziowej na Warcie. Stany alarmowe na Warcie przekroczone są na odcinku Bobry – Wronki. Na górnej i środkowej Warcie, od źródeł do stacji wodowskazowej Ląd obserwowane są spadki stanu wody. Lokalnie, poniżej zbiornika Jeziorsko notuje się niewielkie wzrosty spowodowane pracą zbiornika. Obecnie kulminacja fali powodziowej znajduje się w rejonie Nowej Wsi Podgórnej.

Według informacji przekazanych podczas wideokonferencji przez wojewodów z terenów dotkniętych powodzią sytuacja stabilizuje się, chociaż cały czas prowadzone są działania dla zminimalizowania skutków żywiołu. W województwach, w których woda ustąpiła, tam gdzie to możliwe, rozpoczęto sprzątanie, dezynfekowanie, szacowanie poniesionych strat oraz potrzeb osób poszkodowanych.

W dalszym ciągu województwa na zachodzie i północy Polski zmagają się z powodzią, ale nie ma sygnałów o wzroście zagrożenia. W miejscowościach najbardziej zagrożonych podjęto konieczne działania prewencyjne, na bieżąco monitorowany jest stan wałów przeciwpowodziowych, ich odporność na wysoką falę o długim przebiegu, a także tempo i charakterystyka przemieszczania się wody, powiększana jest rezerwa retencyjna za zbiornikach. W województwie mazowieckim na rozlewiskach woda opada. Na obszarze około 10 % obszarów pierwotnie zalanych woda ustąpiła.

W posiedzeniu Zespołu, poza Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wzięli udział wzięli m.in. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wiceminister Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Policji, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.