21 maja 2010 r., pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się trzecie z kolei, nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu Zespołu, uczestnicy przedstawili bieżącą informację w zakresie dotychczasowych oraz planowanych działań związanych z sytuacją powodziową w kraju.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną wraz z prognozą dalszego jej rozwoju. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uzupełnił informacje dyrektora IMGW. Podkreślił, że mówiąc o reagowaniu na zagrożenie powodziowe, trzeba pamiętać, że tereny górskie są szczególne. Tam woda pojawia się błyskawicznie i na reagowanie pozostaje nie więcej niż 5, 6 godzin.

Komendant Główny PSP przedstawił stan działań ratowniczych na zalanych terenach oraz przygotowanie do działań na terenach zagrożonych.

Wojewodowie, biorący udział w RZZK za pomocą wideo łączy, omówili sytuację w swoich województwach. Przedstawili potrzeby w związku z usuwaniem skutków powodzi oraz przygotowaniem do zagrożenia powodzią, które wzrasta wraz z przesuwaniem się fali powodziowej w dół rzek. Wszyscy zgodnie podkreślili, że w związku z tym, że fala powodziowa jest długa (przechodzi około 2 dni), sytuacja jest bardzo trudna.

Premier, ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji, zapowiedział także na sobotę zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W nadzwyczajnym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wicepremier Waldemar Pawlak, szef MSWiA Jerzy Miller, szef MON Bogdan Klich, minister zdrowia Ewa Kopacz, minister-członek Rady Ministrów Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki oraz sekretarz RZZK, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marcin Samsonowicz – Górski.