W dniu 24. marca 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z reprezentantami Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy.
Ze strony RCB rozmowom przewodniczył dr Przemysław Guła, szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń, Biuro Regionalne WHO dla Europy reprezentowali dr Gerald Rockenschaub oraz dr Gabita Ismailov. W spotkaniu uczestniczyli także dr Paulina Miśkiewicz – dyrektor Krajowego Biura WHO w Polsce, oraz Edward Włodarczyk dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia i Paweł Abramczyk naczelnik wydziału w w/w departamencie.
Przedstawiciele Biura Regionalnego WHO dla Europy zapoznali się z systemem zarządzania kryzysowego w Polsce, w tym z rolą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poruszono też problematykę przygotowania systemów zdrowotnych do działania w przypadku kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych.
Planowana jest dalsza współpraca w kontekście wymiany danych i doświadczeń w zakresie przygotowania do wypadków masowych i katastrof o zasięgu krajowym i regionalnym.