W dniach 24-25 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyły się warsztaty NATO-Ukraina, których tematem przewodnim była ochrona przed możliwością użycia środków CBRN (środków chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych) podczas imprez masowych. Zostały zorganizowane w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, których organizatorami będą Polska i Ukraina.
Celem warsztatów było wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk przy organizacji imprez masowych (m.in. Pucharu Świata FIFA 2006, Letniej Olimpiady 2004, Mistrzostw Europy 2008) oraz ochrony przed zagrożeniami związanymi z możliwością użycia środków CBRN,  jak również możliwości udzielenia władzom państw organizujących imprezę masową wsparcia ze strony NATO.
W warsztatach uczestniczyli Adam Rapacki podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wewnętrznego płk Paweł Białek Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa, Jacek Bylica Szef Centrum Broni Masowego Rażenia oraz przedstawiciele Ukrainy, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Portugalii, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, a także Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Międzynarodowej Organizacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Rządowe Centrum bezpieczeństwa reprezentowała Dorota Leduchowska, która omówiła zagadnienia dotyczące planowania cywilnego na potrzeby UEFA EURO 2012.