ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Po półrocznym pilotażu wchodzi w życie Alert RCB

Grudzień 11, 2018 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Skończył się półroczny pilotaż Alertu RCB. 12 grudnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która zawiera przepisy regulujące jego funkcjonowanie. Nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach informuje każdego użytkownika telefonu komórkowego o grożącym niebezpieczeństwie. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak podczas podsumowania pilotażu i uruchomieniu kampanii informacyjnej powiedział, że teraz najważniejszym zadaniem jest […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny