ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Archiwum

Współpraca RCB z ekspertami w dziedzinie monitorowania i analizy zagrożeń – 24 listopada 2010 r.

Listopad 24, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, widząc potrzebę stworzenia platformy dla spotkań ekspertów oraz wymiany wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowało i obecnie realizuje szereg spotkań z przedstawicielami instytucji i jednostek badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianych zagrożeń życia i zdrowia ludności, środowiska oraz infrastruktury technicznej. Podmioty te realizują swoje zadania z zakresu monitorowania oraz prognozowania potencjalnych zagrożeń […]

Ćwiczenie sztabowe „TTEX-01 OPCW 2010″

Listopad 23, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W Warszawie w dniach 22-23 listopada 2010 r. odbyło się ćwiczenie sztabowe „TTEX-01 OPCW 2010″ współorganizowane przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z OPCW i ABW odpowiadało za koordynację przygotowań.  W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury […]

Krajowe Forum Wodne

Listopad 18, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Ochrona przyrody a ochrona przeciwpowodziowa, planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej oraz system ostrzegania i reagowania powodziowego z uwzględnieniem pracy zbiorników to jedne z tematów poruszanych podczas Krajowego Forum Wodnego, które odbyło się w dniach 15-16 listopada 2010 r. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem spotkania był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny