ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Raport krajowy z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego

Marzec 28, 2013 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rada Ministrów zapoznała się 26 marca br. z Raportem krajowym z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego, przedłożonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) było przeprowadzone w dniach 12-16 listopada 2012 roku, równolegle z krajowym ćwiczeniem uzupełniającym.

Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym

Grudzień 05, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rola służb, inspekcji, straży oraz Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami, to temat II ogólnopolskiej konferencji naukowej Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego – „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym”. Konferencja odbyła się 4 grudnia 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. RCB było jednym ze współorganizatorów spotkania. Podczas konferencji Dyrektor Rządowego […]

Ćwiczenie zgrywające KAPER 12/II

Listopad 28, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

„Realizacja procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego z kierunku morskiego” to temat ćwiczenia KAPER 12/II, przeprowadzonego 27 listopada 2012 r. przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych (DO SZ). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jednym z uczestników. Podstawowym celem ćwiczenia było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny