ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa Chemicznego

Listopad 23, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jednym z wyzwań, jakie związane są z rozwojem naszego kraju, jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, bezpiecznego obrotu takimi produktami i ich prekursorami. Na problem bezpieczeństwa chemicznego należy także spojrzeć z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla społeczności lokalnych w otoczeniu obiektów przemysłowych. Wieloaspektowemu przeglądowi doświadczeń i dobrych praktyk poświęcona była Międzynarodowa […]

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie działać

Listopad 19, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie i szybko działać, wspólny obszar w wymiarze ponadsektorowym, funkcja zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, to tylko niektóre kwestie poruszane na konferencji „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, która odbyła się 15 listopada br. w Warszawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło konferencję honorowym patronatem. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, w jaki sposób […]

Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego

Listopad 19, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. 7 listopada 2012 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt w województwie podkarpackim. Projekt „Na granicy terroryzmu” obejmuje wykłady wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym przypadku wystąpienia […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny