ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Konferencja „Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych”

Marzec 23, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

We wtorek 17. marca 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych”, współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obrady otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Antoni Podolski, który – na zakończenie – dokonał także podsumowania wystąpień. Wskazywał na […]

Ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej

Marzec 06, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W ramach realizacji zadań, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje krajowy program ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. W tym celu pozyskuje od instytucji centralnych oraz administracji rządowej i terenowej informacje, dotyczące planów przeprowadzenia ćwiczeń, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania kryzysowego, reagowania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ratownictwa, ochrony ludności, Obrony Cywilnej, […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny