ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Konferencja „Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych”

Marzec 23, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

We wtorek 17. marca 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych”, współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obrady otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Antoni Podolski, który – na zakończenie – dokonał także podsumowania wystąpień. Wskazywał na […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny