ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Archiwum

Ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej

Marzec 06, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W ramach realizacji zadań, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje krajowy program ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. W tym celu pozyskuje od instytucji centralnych oraz administracji rządowej i terenowej informacje, dotyczące planów przeprowadzenia ćwiczeń, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania kryzysowego, reagowania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ratownictwa, ochrony ludności, Obrony Cywilnej, […]

RCB w Crisis Management Excercise 2008

Luty 27, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 24.11.2008 r.- 5.12.2008 r. Unia Europejska przeprowadziła ćwiczenia zarządzania kryzysowego CME 2008 (Crisis Management Excercise). Dowództwo operacji Unii Europejskiej dla tego ćwiczenia powierzono Francji. Polska aktywnie uczestniczy w tych ćwiczeniach od 2004 roku. Wcześniej posiadała status obserwatora. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzięło udział w ćwiczeniach na mocy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny