ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Archiwum

Dyrektor RCB na konferencji dotyczącej europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej

Luty 17, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Antoni Podolski, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wziął udział 16 grudnia 2008 roku, w konferencji EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA I KLIMATYCZNA A STRATEGIE DLA POLSKI. Konferencja została zorganizowana w Warszawie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Adenauera w Polsce.

RCB rozpoczęło cykl szkoleń

Luty 17, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W ramach podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, w listopadzie i grudniu 2008 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało pierwsze trzy szkolenia z cyklu szkoleń, przeznaczone dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych, w których kompetencjach leży zarządzanie kryzysowe.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny