ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej

Marzec 06, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W ramach realizacji zadań, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje krajowy program ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. W tym celu pozyskuje od instytucji centralnych oraz administracji rządowej i terenowej informacje, dotyczące planów przeprowadzenia ćwiczeń, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania kryzysowego, reagowania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ratownictwa, ochrony ludności, Obrony Cywilnej, […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny