ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Archiwum

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny

Maj 20, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny to temat konferencji, w której, w piątek, 13 maja 2010 r., wziął udział z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Dariusz Góralski. Przedstawił on rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności w Polsce. Omówił zadania RCB, jak również Rządowego […]

Nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 19 maja 2010 r.

Maj 20, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, RZZK

19 maja 2010 r., pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu Zespołu przedstawiono dotychczasowe oraz planowane działania związane z sytuacją powodziową w południowej Polsce. Omówiono kwestie zabezpieczenia terenów wzdłuż Wisły i Odry. Zarówno Premier jak również inni uczestnicy RZZK podkreślali, że mamy do czynienia z żywiołem większym, […]

Sytuacja powodziowa w Polsce – 18 maja 2010 r.

Maj 18, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Z informacji otrzymywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że sytuacja jest trudna, choć według danych IMGW intensywność opadów w najbliższych dniach będzie się zmniejszać. Największe zagrożenie sytuacją powodziową występuje w sześciu województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, lubelskim i świętokrzyskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach małopolskim i śląskim. Tam w niektórych miejscach zostały przerwane wały przeciwpowodziowe. […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny