ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: RZZK

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 5.09.2011 r.

Wrzesień 05, 2011 Kategoria: KOMUNIKATY, RZZK

5 września br. o godzinie 16:00 odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z upoważnienia Przewodniczącego RZZK, Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller. Podczas posiedzenia omówiono projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz projekt […]

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Lipiec 21, 2011 Kategoria: KOMUNIKATY, RZZK

W dniu 21 lipca br. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone obecnej sytuacji związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz wynikającym z nich zagrożeniom. Podczas spotkania omówiono m.in. bieżącą sytuację meteorologiczną i hydrologiczną oraz prognozy na najbliższe dni, działania wojewodów oraz służb ratowniczych na terenach dotkniętych przez […]

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 12 maja 2011 r.

Maj 13, 2011 Kategoria: KOMUNIKATY, RZZK

12 maja 2011 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omówiono m.in. stan odbudowy zasobów i infrastruktury po ubiegłorocznej powodzi, a także zmiany legislacyjne, które zostały zaproponowane, aby usprawnić odbudowę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa powodziowego w kraju.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny